Kết nối tài khoản N360 – MPOS

1. Kết nối Next360 – MPOS

Để kết nối thanh toán MPOS với Next360 bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện Tài khoản trên ứng dụng Next360, bạn chọn Liên kết tài khoản

Step01

Bước 2: Trên giao diện danh sách các Ứng dụng có thể liên kết, Bạn chọn MPOS

Step 02

Bước 3: Nếu chưa liên kết tài khoản MPOS, bạn chọn Liên kết ngay

Step 03

Nếu cửa hàng của bạn đã có liên kết với MPOS, bạn sẽ thấy thông tin liên kết ở màn hình này. Bạn có thể Huỷ liên kết tài khoản để bắt đầu kết nối với tài khoản MPOS khác

 

 

Step 03

Bước 4: Bạn đăng nhập tài khoản MPOS để xác nhận thông tin tài khoản và bắt đầu kết nối

 Step 04

 

Bước 4: Liên kết thành công và bắt đầu sử dụng tính năng của MPOS trên ứng dụng Next360