Kết nối và cấu hình bán hàng MPOS

1. Kết nối NextShop – MPOS

Để kết nối thanh toán MPOS với NextShop bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang quản trị phần mềm, bạn chọn Cấu hình > Tài khoản MPOS trong Liên kết tài khoản trong Next360

NSH-MPOS-01

Nếu cửa hàng của bạn đã có liên kết với MPOS, bạn sẽ thấy thông tin liên kết ở màn hình này. Bạn có thể Huỷ liên kết để bắt đầu kết nối với tài khoản MPOS khác

Bước 2: Nếu chưa liên kết tài khoản MPOS, bạn chọn Liên kết ngay

NSH-MPOS-02

 

Bước 3: Bạn đăng nhập tài khoản MPOS để xác nhận thông tin tài khoản và bắt đầu kết nối

NSH-MPOS-03

Bước 4: Liên kết thành công và bắt đầu sử dụng tính năng bán hàng quẹt thẻ trên NextShop

2. Sử dụng MPOS để thanh toán đơn hàng

Khi đã liên kết NextShop và MPOS, cửa hàng của bạn tự động sẽ được kích hoạt tính năng thanh toán đơn hàng qua MPOS trên App NextShop.

Để kích hoạt tính năng bán hàng MPOS trên Web, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang quản trị phần mềm, bạn chọn Cấu hình > Cấu hình chung trong Thông tin về cửa hàng

NSH-MPOS-04

Bước 2: Chọn Bán hàng quẹt thẻ trên web

NSH-MPOS-05

Bước 3: Bấm Hoàn tất để lưu thông tin

NSH-MPOS-06

Bước 4: Bắt đầu sử dụng tính năng bán hàng quẹt thẻ trên trên web NextShop

PushPayment