Hướng dẫn tạo đơn chuyển hàng giữa các kho

Quản lý hàng hóa trong kho tốt sẽ giúp tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng. NextShop cung cấp các tính năng giúp chủ cửa hàng nắm được tồn kho, lịch sử xuất nhập của sản phẩm.

Tình năng chuyển hàng giữa các kho được sử dụng để quản lý danh sách, trạng thái đơn chuyển kho hoặc tạo mới, xử lý đơn chuyển kho tại các chi nhánh.

Để tạo mới đơn chuyển hàng giữa các chi nhánh, bạn thao tác theo các bước sau:

 • Bước 1: Vào mục Kho & Tồn > Chuyển kho > Thêm mới đơn chuyển

taodonchuyen-1

 • Bước 2: Tại giao diện Tạo đơn nhập kho, bạn điền những thông tin của đơn nhập kho. Các thông tin không có dấu * sẽ không bắt buộc.
 • Bước 3: Tại mục Thông tin chuyển kho, Bạn chọn chi nhánh xuất, kho xuất và chi nhánh nhập, kho nhập

taodonchuyen-2

 • Bước 4: Bạn nhập tên sản phẩm vào ô Tìm kiếm sản phẩm hoặc dùng máy quét mã vạch để thêm sản phẩm vào đơn nhập
  • Với sản phẩm thường: Bạn nhấp vào ô số lượng để điền số lượng chuyển
  • Với sản phẩm có Serial: bạn cần nhập số serial. Số lượng chuyển = số serial trong đơn chuyển
  • Với sản phẩm có lô – HSD: bạn cần chọn lô cần chuyển > Nhập số lượng cần chuyển > Áp dụng. Số lượng chuyển của đơn = tổng số lượng chuyển của các lô
 • Bước 5: Chọn một trong hai tùy chọn với đơn nhập vừa tạo
  • Lưu đơn: Tạo nháp đơn nhập hàng. Đơn nháp chưa ghi nhận giao dịch chuyển hàng, bạn có thể sửa, xóa đơn.
  • Xác nhận chuyển kho: Xác nhận chuyển kho thành công. Đơn ở trạng thái này, bạn không thể sửa.

taodonchuyen-3

 • Sau khi đơn chuyển kho thành công, hệ thống sẽ tự động tạo ra 2 loại đơn:
  • Đơn Xuất kho từ chi nhánh và kho tạo đơn chuyển
  • Đơn Nhập kho từ chi nhánh và kho nhận hàng