Giao diện tổng quan phần mềm NextShop

Ở giao diện Tổng quan, cung cấp tổng quát doanh thu bán hàng của cửa hàng, giúp bạn nhanh chóng bao quát tình hình kinh doanh chỉ với 1 thao tác bấm chu.

Bạn có thể xem tổng quan doanh thu, Khách hàng mới, Đơn hàng hoàn thành, Đơn hàng thất bại, Khoản nợ phải thu/phải trả, Doanh thu cửa hàng, Sản phẩm mới thêm theo ngày, tháng, hoặc tuỳ chọn