Hướng dẫn Quét mã vạch trên máy SmartPOS Pro

BƯỚC 1: Bật tính năng quét mã vạch trên máy, bằng cách:

1.1. Truy cập mục Setting của thiết bị

1.1

1.2. Ấn chọn mục “Barcode Utility”

Lưu ý: Nếu máy của bạn không có mục “Barcode Utility”. Vui lòng liên hệ Sale hoặc bộ phận kỹ thuật theo hotline 1900.63.64.88 để nâng cấp phiên bản máy.

1.2

1.3. Ấn chọn mục “Scan Key Setting”.

1.3

1.4. Bật check box “Right ScanKey” và nhấn “OKE”

1.4

Tính năng Quét mã vạch trên máy SmartPOS đã được kích hoạt. (Thao tác này chỉ cần thực hiện 1 lần)

 

BƯỚC 2: Trở về màn Quét mã vạch và bấm vào nút cạnh thân máy để quét barcode

2

 

BƯỚC 3: Hướng đầu quét của SmartPOS về phía mã vạch sản phẩm

4