Hướng dẫn thêm sản phẩm nhiều phiên bản

Đối với các sản phẩm có thuộc tính phân biệt theo: Kích cỡ, màu sắc, chất liệu,… ,bạn có thể tạo ra nhiều phiên bản của sản phẩm đó.
Ví dụ: Bạn thêm mới sản phẩm áo sơ mi có các size S, M, L: bạn nhập tên thuộc tính là Kích thước (Size) và nhập các giá trị thuộc tính là S, M, L

  • Bước 1: Bạn bấm vào dấu + ở mục Thuộc tính sản phẩm để thêm phiên bản cho sản phẩm
  • Bước 2: Nhập tên thuộc tính
  • Bước 3: Thêm các giá trị của thuộc tính (Bạn có thể thêm tối đa 5 thuộc tính cho 1 sản phẩm)
  • Bước 4: Chọn Xong > màn hình Thêm sản phẩm
  • Bước 5: Tại màn Thêm sản phẩm, chọn Tiếp tục
  • Bước 6: Hệ thống sẽ tự tạo ra 1 danh sách các phiên bản từ các thuộc tính bạn đã nhập. Tại đây, bạn có thể nhấn vào từng phiên bản để sửa thông tin của phiên bản đó
  • Bước 7: Chọn Xong để hoàn thành việc thêm phiên bản
Lưu ý
  • Phiên bản đã tạo sẽ không được xóa riêng lẻ, bạn vẫn có thể xóa sản phẩm để xoá toàn bộ phiên bản đi kèm
  • Bạn có thể thêm phiên bản bằng cách thêm giá trị thuộc tính

Ví dụ: Bạn đã có sản phẩm áo sơ mi có các kích thước S, M, L: bạn có thể thêm giá trị thuộc tính XS, XL trong thuộc tính Kích thước